Västgötaspids Hultahäxens Britta Briethal (Valborg)
Gårdbanditten Celfie god som Agnes