Västgötaspids Hultahäxens Britta Briethal (Valborg)
Gårdbanditten Celfie god som Agnes

Gårdbanditten Zårn Zirka Zukkerchok vil blive parret ved næste løbetid. ca februar 2020